CES mässan i Las Vegas 2017, 5-8 januari

Raybased har besökt CES mässan i Las Vegas sedan 2011, varpå vi noga följt och utvärderat utvecklingen hos utställarna inom området IOT och hemautomation.

Antalet utställare inom hemautomation har ökat över tiden, och årets mässa var tveklöst den största och mest professionella av dem alla. Alla företag såväl stora som små vill vara med på den marknad som man bedömer kommer att växa mycket fort framöver. Här följer några exempel på företagen som ställde ut; Philips, Google, Samsung, LG, Panasonic, Microsoft, Intel m.m. Googla ”CES 2017 Las Vegas” för att själv få en uppfattning av mässans storlek och intresset för IOT och hemautomation.

Det som var genomgående för alla utställare var att de hade lösningar för enskilda områden såsom tv, musik, lampor, kök etc. Alla lösningar var integrerade i produkten eller plugin i stickkontakter som bygger på ZigBee eller Zig Waves som idag har ett maximum på 250 enheter. Ingen av leverantörerna erbjöd den helhetslösning som Raybased erbjuder.

Raybaseds uppfattning efter besöket på mässan stärkte vår bild av hur långt fram Raybased ligger inom detta område. Ett område med en stor marknad som växer mycket fort och där vi ser oss som en självklar global aktör inom den närmaste framtiden.


Jonny Sandberg