Digital förvaltning

När jag arbetade som montör på Volvo Cars så blev jag imponerad av hur man skötte drift och underhåll av produktionsutrustning. Ibland hända det att en robot eller maskin slutade fungera, två minuter senare så kommer det en person cyklandes med en verktygslåda. Personen ställer sig vid datorskärmen som visar driftstatus på aktuell maskin och med information om felet. Det är ett elegant och effektivt sätt att sköta underhållet på, där underhållspersonal får information om fel i realtid vilket hjälper dem att fatta beslut. För Volvos del innebär detta att de minimerar tiden som produktionslinan står stilla vilket minskar förluster associerade med förlorad produktionstid.

Fastighetsbranschen ser förstås mycket annorlunda ut. Relationen mellan hyresvärd och hyresgäst är fastställd och värden förlorar inga pengar på om en radiator i en lokal är defekt i ett par veckor. Tidsaspekten är alltså inte lika kritisk. Möjligheten för fastighetsbranschen ligger i att lära sig centralisera övervakningen av fastigheter för att på ett mer effektivt sätt kunna planera underhållsarbete och skapa kostnadsbesparingar genom att förvalta fler fastigheter med mindre personalstyrka.

System för fastigheter digitaliserar övervakning och styrning av ytor och elektriska funktioner som termostater, värmepumpar och lampor. Det handlar om att kunna övervaka och styra alla elektriska funktioner i en fastighet i realtid och på avstånd. För att kunna göra detta behöver man ett system som tillåter att man kommunicerar med dessa elektriska funktioner. Systemet måste kunna fråga en värmepump hur den mår, en termostat om den är öppen eller stängd, en lampa om den fungerar eller inte och sedan rapportera svar till beslutsfattare. Ifall en viss mätare inte rapporterat sitt värde vid inställd tid så går ett automatiskt larm ut till personen som är ansvarig för driften av den mätaren som får veta exakt vilken mätare det är fel på och var den sitter. Liknande information om alla andra enheter som den personen ansvarar för möjliggör för effektivare planering. Fastighetsförvaltaren kan dessutom enkelt följa upp hur lång tid det tar för den ansvarige av respektive utrustning och yta att åtgärda ett fel.

För fastighetsägare finns det alltså besparingar att göra genom att minimera tiden det tar att hitta orsaken till ett problem och därmed den totala felhanteringstiden. Att minimera sådan tid innebär att personens tid frigörs för att lösa andra uppgifter. Skulle en ägare förvärva fler fastigheter har man goda möjligheter att förvalta även dessa utan att behöva öka personalstyrkan.

/ Carl Billton, Head of Sales and Marketing