Ett produktivitetshöjande erbjudande

Affärsmodeller utgår ifrån ett värdeerbjudande som är uppbyggt av olika nyttor. För en hyresgäst som hyr kommersiella lokaler i en fastighet så är det centrala värdet som kunden är ute efter en produktivitetsökning. Kontorslokaler erbjuder hyresgäster en fast plats för medarbetarna att samlas och arbeta tillsammans. I den benämningen är kontoret en viktig pusselbit i att möjliggöra att en organisation uppnår resultat som de inte kan uppnå som en grupp individer, vilket är den huvudsakliga anledningen till varför organisationer existerar. Den fastighetsägare som kan hjälpa sina kunder öka sin produktivitet är därför väl positionerad på marknaden. Med detta etablerat så blir en naturlig följdfråga hur man bör utforma arbetsplatser för att möjliggöra denna produktivitetsökning.

För att medarbetare ska kunna uppnå bästa resultat så måste vissa förutsättningar uppfyllas. De måste trivas på sin arbetsplats, vara friska, störningar måste minimeras osv. Med tanke på att dessa förutsättningar är många så finns det många sätt att öka produktiviteten.

Ett fenomen som har uppstått i samband med att fler personer arbetar i kontor är att fler personer visar symptom på psykisk ohälsa. Det har däremot visats att denna trend går att motarbeta genom att öka känslan att vara i kontroll hos dessa personer. Denna kontrollkänsla kan skapas genom att ge personer kontroll över sin arbetsplats. I detta så ingår möjligheten att ställa in ljusnivåer, temperatur och luftkonditionering. Genom att digitalisera styrningen av belysning, värme och ventilation kan man ge medarbetare denna möjlighet. Mentala hälsoproblem kan alltså förebyggas genom digitalisering, något som både medarbetare och arbetsgivare kan tjäna på.

I samband med att denna kontroll ges till medarbetare så kan man även säkerställa att alla arbetsplatser och konferensrum håller ett klimat som är behagligt att arbeta i. Typiska problem som kan uppstå idag är att ventilationen är otillräcklig när konferensrum blir fulla. Och dessutom blir det för varmt. Utöver att orsaka dåsighet och sänkt koncentrationsförmåga bland personer som vistas i sådana lokaler så är det även ett störningsmoment som tar tid och koncentrationen från medarbetares egentliga arbetsuppgifter. I större kontorslokaler är det också vanligt att medarbetare upplever att tillgången till konferensrum är dåligt – kan de däremot se i sin dator eller på strategiskt placerade skärmar vilka rum och arbetsplatser som är lediga i realtid så minskar tiden man behöver spendera på att leta plats betydligt.

Dessa är några exempel på hur digitaliserad övervakning och styrning av ytor och utrustning kan agera produktivitetshöjande i kontorsmiljöer. I samband med att sådana system börjar samla stora mängder data och samarbetar med molntjänster så kan hyresgäster vänta sig se ytterligare produktivitetshöjande åtgärder.