Forskningsprojekt om energisparande på förskola

Förskolan Vitsippan i Trollhättan har i ungefär ett år varit utrustat med Raybaseds trådlösa fastighetsstyrning. Den blir nu en förebild för andra verksamheter vad gäller arbetet med miljömedvetenhet, energibesparing och verksamhetsutveckling.

Högskolan Väst forskar kring vad den nya tekniken innebär för personalen och verksamheten. I forskningsstudien ingår studenten Johanna Karlssons examensarbete där hon undervisar för att lära barnen mer om energi.

Ta del av hela artikeln på följande länk:
https://www.hv.se/mot-oss/organisation/centrum-for-hallbar-utveckling/artikel-forskningsprojekt-vitsippan/

Lennart Olving, VD Raybased