Glad påsk!

Vi på Raybased önskar alla våra aktieägare, kunder och samarbetspartners en riktigt Glad Påsk!

Under de senaste åren har vi sett ett ökat antal satsningar på Internet of Things inom alltfler områden och den här utvecklingen är bara i sin linda. Varje dag ansluts över fem miljoner nya saker till internet och om fem år beräknas cirka 50 miljarder enheter vara uppkopplade. Se artikeln om den här utvecklingen från EIM nedan:

http://cdn.mdlnk.se/8b99b448-2174-41e6-99e7-a4da357c4982/Documents/eim-newsletter-sakernas-internet.pdf

För Raybased del visar den här utvecklingen att vår satsning på att vara informationsdrivna är nyckeln till att skapa effektiva och framtidssäkra system.

Hårdvara, programvara, radiokommunikation och annat som ingår i den digitala byggnaden, är alla viktiga. Men det som särskiljer en lösning som kan bryta igenom de invanda mönstren i branschen är förmågan att skapa mervärde och kostnadseffektivitet genom en sammanhållen informationsplattform. Det skapas och konsumeras stora mängder data under projektering, installation, driftsättning och underhåll av en fastighet. På samma sätt skapar interaktionen med fastighetens brukare och styrningen av dess system data under hela fastighetens livstid. När all denna data görs enkelt tillgänglig skapas mervärde under fastighetens livscykel och mycket manuellt arbete kan automatiseras.


Glad Påsk! / Lennart Olving, VD Raybased AB