Lennart Olving

Hej,

Mitt namn är Lennart Olving och jag är sedan årsskiftet ny VD för Raybased AB.

Tidigare var jag Raybaseds styrelseordförande. Nu ser jag fram emot min nya roll som VD och en spännande resa i en operativ funktion. Vårt system skapar en integrerad lösning där fastigheter digitaliseras och automatiseras för att kunna följa upp, kontrollera och styra alla elektriska funktioner. Raybaseds system är också kostnadseffektivt genom sin enkla installation och med minskad kabeldragning.

Jag är civilingenjör, maskinteknik, och läste på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. När jag var klar med utbildningen så arbetade jag 10 år inom verkstadsindustrin, SKF i Göteborg. 1989 började jag på Pharmacia i Uppsala som produktionsansvarig för ett antal fabriker. 1991 slogs Pharmacia och Kabi samman till ett bolag och jag var en av projektledarna för att leverera den sammanslagningen. Det bolag som skapades var sedan med om ytterligare sammanslagningar med bland annat Upjohn, Searle/Monsanto och Pfizer. I de sammanslagningarna var jag huvudansvarig för de delar av projekten som skedde inom tillverkning och supply och alltid i nära samarbete med de andra funktionerna som R & D och Marknad. Mellan sammanslagningar var jag ansvarig för olika strukturer med många eller få fabriker. Arbetet för Pharmacia innebar att jag arbetade med många kulturer i olika världsdelar. Min bas var London i 3 år och USA i 6 år.

2004 tog jag anställning i ett amerikanskt läkemedelsbolag, ScheringPlough Inc. och genomförde ett stort projekt inom området kontinuerlig förbättring.

2006 flyttade familjen tillbaka till Sverige och började arbeta för Nordic Capital och för 3i i olika projekt. Båda inom ramen för det som kallas Med Tech industri. Arbetet för Nordic Capital tog mig till Danmark i två år.

2012 började jag en anställning för Cochlear AB i Göteborg som tillverkar en helt underbar produkt som gör att många med speciella hörselproblem åter kan höra.

Jag har en bakgrund i det privata näringslivet såväl inom regionala som globala medelstora och stora organisationer. I olika ledande befattningar har jag haft ansvar för den operationella och strategiska utvecklingen. Jag ser mig själv som en mycket erfaren internationell ledare med väl utvecklade ledaregenskaper och en analytisk förmåga på topp.

Min bakgrund har gett mig förståelse för kapitalisering och företagsetablering i en internationell konkurrensutsatt miljö.

Lennart Olving, VD