Lönsamhet genom fokus på eftermarknad

Många branscher har sett sin lönsamhet öka genom att fokusera på eftermarknaden – kostnaden att attrahera en ny kund är dyrare än kostnaden att utveckla och skapa fler affärer med en befintlig kund.

Digitalisering har skapat möjligheten till en eftermarknad i många branscher, nu ger Raybased fastighetsbranschen samma möjlighet.

I detaljhandeln har branschen kommit långt med att bygga kundrelationer. Konsumenter har idag möjligheten att bli medlem i olika butikskedjor, vilket innebär att de kan belönas av butikerna t.ex. i form av rabatterade köp. Butikerna får statistik på sina medlemmars köp samt kontaktuppgifter. Detta innebär att de bättre kan rikta specifika erbjudanden till sina medlemmar samt identifiera allmänna konsumtionstrender. De har blivit duktiga på att ”äga” sin kund.

Fordonsbranschen har också börjat arbeta med detta. Fram till ett par år sedan så var det standard att sälja en bil och sedan släppa kunden. Man hoppades sedan på att kunden skulle vara nöjd med sitt bilköp och välja samma märke när den personen kände att det var dags att byta bil. När du tex köper en Volvo idag, så ingår Volvo On Call. För bilägaren är detta en tjänst med tillhörande APP som hjälper denne att ha koll på bilen – starta motorvärmaren på kalla vintermorgnar, assistans vid eventuell bilolycka och möjligheten att få varor levererade till bilen, m.m. För Volvo innebär det att de har en öppen kommunikationskanal med sin kund där de kan säkerställa att kunden har en bra upplevelse med sin Volvobil samt att Volvo kan ta betalt från partnerföretag som får möjligheten att sälja sina tjänster till Volvos kunder via Volvos kommunikationskanal. Volvo ”äger” sin kund.

På samma sätt som ovan erbjuder Raybaseds system möjligheter till fokus på ”eftermarknaden”. Exempelvis kan man på ett kontor erbjuda hyresgästens medarbetare ett snabbare sätt att hitta lediga rum. Hyresvärden kan förse hyresgästen med statistik på beläggningsgrad i olika ytor och på så sätt hjälpa hyresgästen att effektivisera sin verksamhet. Dessutom kommer systemet att erbjuda förenklade felanmälnings- och felhanteringsprocesser. Denna typ av tjänster är exempel på hur hyresvärden skapar mervärden för hyresgästen och blir ett naturligt sätt för hyresvärden att bygga vidare på sin kundrelation. Detta är ett sätt att ”äga” kunden. Utöver detta så kan digitaliseringen vara varumärkesbyggande. Det är inte ofta som en besökare eller en vardaglig användare av en byggnad vet vem som äger byggnaden. Enkla åtgärder som att få med fastighetsägarens logga i en APP kan ändra på detta och öka medvetenheten om varumärket hos brukaren av fastigheten.

Kontentan är att Raybaseds system kan användas för att erbjuda nya värden för hyresgäster och kan därmed bli en källa för nya intäktsströmmar för fastighetsägaren. ”Lönsamhet genom fokus på eftermarknad”.