Raybased lanserar konfigureringsverktyg som underlättar installation och uppdatering av trådlös fastighetsstyrning

Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, lanserar nu första versionen av sitt nya konfigureringsverktyg. Verktyget möjliggör att helt automatiskt via en dator skapa program och konfigurationer som styr olika funktionaliteter i en fastighet. Det här gäller såväl vid nyinstallation som vid uppdatering av redan installerat trådlöst fastighetsstyrningssystem.

Raybaseds system för trådlös fastighetsstyrning är en öppen plattform som kan integreras med samtliga standarder och protokoll för digitalisering av fastigheter.

” Via vår plattform går det att trådlöst styra allt i en fastighet som är elanslutet och som går att justera manuellt. Med det nya verktyget går det att enkelt genom att bara dra streck i ett ritverktyg automatiskt skapa eller modifiera program och konfigurationer som styr belysning, värme, ventilation, larm eller någon annan funktionalitet i en fastighet, säger Raybaseds VD Lennart Olving.”

Vid en installation av Raybaseds trådlösa fastighetsstyrningssystem installeras ett stort antal styrenheter i fastigheten. Med tidigare system behövde installatören konfigurera varje enhet var för sig, men med det nya systemet går det att göra konfigurationen automatiskt på en aggregerad nivå från en dator. I verktyget går det att se vilken enhet som är vilken och hur den är konfigurerad.

I det nya konfigureringsverktyget är det inte bara lättare att bestämma vad som ska styras och hur utan det är även mycket lättare att få en överblick över systemet i en fastighet. I verktyget visualiseras systemet så att det är mycket lätt att se hur det är konfigurerat.

”Det gör även att det är mycket enkelt att få överblick av hur en gammal installation är konfigurerad, vilket både sparar mycket tid och förenklar en uppdatering, säger Lennart Olving.”

Den aktuella versionen av konfigurationsverktyget är främst anpassat för datorer, men utvecklingen av verktyget fortsätter och anpassas även för andra enheter. Visionen är en virtuell 3D-miljö inspirerad av spelmiljöer.

”När vi är där är det bara fantasin som sätter gränser för vad som kan åstadkommas med vår plattform för digitalisering av fastigheter, säger Lennart Olving.”

Lennart Olving, VD Raybased