Raybased satsar för tillväxt

Raybased AB har nu ett antal långt gångna dialoger rörande större kundprojekt. Detta innebär att vi inom en nära framtid kan komma att behöva bygga upp såväl vårt produktlager som vår supportorganisation. Vi satsar också på att förstärka vår marknadsorganisation såväl i Sverige som internationellt.

Raybaseds system samordnar inte bara ”egna” funktioner. Med systemet har en unik och efterlängtad pusselbit fallit på plats; en öppen plattform som kan integreras med samtliga standarder och protokoll för digitalisering av fastigheter. Det betyder att fastighetsägarens tidigare investeringar i automation inte bara kan utnyttjas utan också effektiviseras genom samverkan i ett distribuerat intelligent driftssystem. Vi är hittills ensamma på marknaden med en öppen plattform som enkelt och effektivt gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet oavsett fabrikat.

Raybased är ett litet bolag som vill växa snabbt. Vi satsar därför på att bearbeta marknaden offensivt för att skapa denna tillväxt.

Styrelsen och ledningen ser mycket stora möjligheter för Raybased att etablera en framgångsmodell för digitaliserad och uppkopplad styrning av fastigheter, som kan liknas vid ett ”Android-system” fast för digitalisering av fastigheter. Vi har alltså ett gyllene tillfälle på en stor marknad.

 

Lennart Olving, VD Raybased