Raybaseds fokusområden

Raybaseds system är utvecklat mot tre fokusområden; att digitalisera affärsmodellen, digitalisera förvaltningen av fastighetsbeståndet samt digitalisera energistyrningen i fastigheterna. Nyckelordet är digitalisera.

Raybaseds system gör det möjligt att styra, övervaka och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem. Syftet som våra kunder har med att installera ett Raybased system är att uppnå mål inom ett eller flera av våra fokusområden.

Att digitalisera är endast att omvandla representationen av information från analog till digital form. I sig är digitaliseringen därför sällan ett ändamål. Det som gör digitalisering till en intressant investering för företag är existensen av verktyg som tillåter att vi bearbetar, analyserar och drar slutsatser kring den information som digitaliseras. Exempelvis så innebär digitalisering för detaljhandeln att man bättre kan rikta sina annonser mot den målgrupp man vill nå, för fordonsindustrin att man blir bättre på att äga sin kund efter att de köpt en ny bil och för logistikföretag att man kan optimera transportrutter.

Det finns både kostnadsbesparingar och omsättningsökningar att hämta även för fastighetssektorn. På Raybased har vi identifierat tre sätt som vårt system kan hjälpa fastighetsägare uppnå kostnadsbesparingar och omsättningsökningar och de tre sätten har blivit våra fokusområden – affärsmodeller, förvaltning och energistyrning.

I nästa blogginlägg kommer vi börja dela med oss av erfarenheter och kunskap om vad för värde vi erbjuder genom våra fokusområden och hur fastighetsägare kan dra nytta av dem.