Raybaseds potentiella marknad i Sverige

Raybased har tagit fram en bedömning över hur en potentiell marknad ser ut i Sverige. Marknaden är uppdelad på kommersiella fastigheter, om ca 400 miljoner kvm, och privata hushåll, om ca 4,7 miljoner st. Bedömningen är inte kopplad till någon budget hos Raybased utan skall ses som en vägledning för Raybaseds fortsatta tillväxtmöjlighet. I kalkylen har antagits att det finns 200.000 kommersiella fastigheter. Antal enheter (olika komponenter från Raybased) är för kommersiella fastigheter 0,3 st. per kvm, för lägenheter 45 st. enheter och för villor 100 st. enheter. Detta innebär att den totala marknaden i antagandet för Sverige blir 435 miljoner enheter fördelat på grupperna kommersiella fastigheter 120 miljoner och privata hushåll 315 miljoner. Raybased har antagit att marknadsandelen i procent som konverteras är 0,01% 2017; 0,05% – 2018; 0,5% – 2019; 1% – 2020; 2% – 2021 och 4% – 2022 . Ihop med övriga uppskattningar ger det en potentiell omsättning för 2017 på 44 MSEK och för 2018 på 221 MSEK i övrigt se diagram nedan.

Resultatet är sådant att hur vi än simulerar så är marknaden stor, vilket kommer att påverka Raybaseds fortsatta expansion.

Diagrammet visar den uppskattade, totala marknaden i Sverige, som utgör mindre än 1% av världsmarknaden.

marknad i sverige-2