Pressmeddelande: Energimyndigheten tror på Raybased

Energimyndigheten stödjer trådlöst system för smarta byggnader.