Investerare

Till innehavarna av teckningsoptioner av serie 1 (TO 1)

Vi vill upplysa om möjligheten att utnyttja era teckningsoptioner (TO 1) under teckningsperioden som äger rum den 8 januari till och med den 31 januari 2018.

Sista dag för handel i Raybaseds teckningsoptioner, TO1 är den 29 januari 2018.

Det krävs sex teckningsoptioner för att teckna en aktie. Teckningskursen har fastställts till 10,40 per aktie. 

Observera att teckningsoptioner som inte utnyttjats under denna period kommer att förfalla värdelösa.

Optionsinnehavare som har sina optioner direktregistrerade på ett VP-konto kommer att få en förifylld teckningssedel hemsänd via post. Eminova Fondkommission kan också kontaktas för att få en anmälningssedel översänd.

Teckning för de som har sina optioner direktregistrerade på VP-konto, sker genom betalning till det bankgirokonto som finns angivet på anmälningssedeln, betalningen skall vara bokförd på kontot senast sista teckningsdag. Anmälningssedeln insänds till emissionsinstitutet senast klockan 15.00 den 31 januari 2018. 

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär kontaktar sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

Aktierna beräknas komma att levereras till respektive VP konto/depå under februari månad. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00, eller via mail på info@eminova.se.  

 

Välkommen till Raybased’s investerarsidor. Här presenteras information som kan vara av intresse för Bolagets aktieägare, analytiker och andra intressenter. För ytterligare information eller frågor kontakta VD Lennart Olving: lennart.olving@raybased.com.

VD, Lennart Olving presenterar Raybased
Stora Aktiedagen i Göteborg – 27/11-2017

VD, Lennart Olving presenterar Raybased
Stora Aktiedagen i Göteborg – 8/4-2017

F.d. VD, Lars Granbom presenterar Raybased
Stora Aktiedagen i Göteborg – 14/11-2015

F.d. VD, Lars Granbom presenterar Raybased
Stora Aktiedagen i Stockholm – 7/12-2015

F.d. VD, Lars Granbom presenterar Raybased
Stora Aktiedagen i Göteborg – 23/11-2015