Bolagsstyrning

Lennart Olving, f. 1952, VD

Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan. Lennart har lång industriell erfarenhet och har varit chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit inom läkemedelsbranschen och 2000-2003 var han ansvarig för att genomföra samgåendet mellan Pharmacia Upjohn och Monsanto/Searle inom produktion under denna fusion. Lennart är idag verksam i ett flertalet tillväxtbolag i olika roller.

Lars Elmberg, f. 1949, Styrelsordförande

Civilingenjör inom elektronik från Chalmers och har lång erfarenhet som VD för Elektronikcentrum, marknadschef inom Philips och mångårigt styrelsearbete i bolag som XDIN, Cyrba och NFO. Lars har bred erfarenhet från bolagsstyrning, bolagsförsäljningar och börsnoteringar. Lars har varit med att utveckla Raybased sedan 2013 från innovation till affär.

Anders Björling, f. 1969, Styrelseledamot

Ingenjör med över 20 års erfarenhet inom fastighetsautomation. Anders har bl.a varit distriktschef för Siemens AB, Div. BT, Building Automation med ansvar för affären och verksamheten i Göteborg. Anders har en god förståelse av fastighetsbranschen samt fastighetsautomation och jobbar sedan 2013 på Eklandia AB med fastighetsutveckling.

Mats Nyström, f. 1959, Styrelseledamot

Civilingenjör från Chalmers Elektroteknik. Mats började sin bana som programmerare och elektronikkonstruktör med inriktning mot inbyggda system. Var 1998-2002 utvecklingschef för Viking Telecom och var med på deras resa från litet bolag till börsintroduktion. Mats är idag egen konsult med fokus på projektledning.

Jan Ryderstam, f. 1957, Utvecklingschef

Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har mångårig erfarenhet som systemarkitekt och teknikstrateg inom elektronik och mjukvara för bil- och försvarsindustrin. Jan är en av Skandinaviens i särklass skickligaste systemutvecklare och såg under 2011 de brister som fanns inom dagens system för fastighetsautomation vilket gav grunden till Raybased.