Finansiell kalender 2017

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-24

Årsstämma

2017-04-27

Delårsrapport ett

2017-05-31

Halvårsrapport

2017-08-31

Delårsrapport tre

2017-11-30