Välkommen att utvecklas med oss!

Genom att koppla samman fastighetsdrift med IoT svarar Raybased’s unika trådlösa teknik på ett jättelikt marknadsbehov, där man länge efterlyst effektivisering samt möjlighet till integrering av olika system i en öppen plattform. Vi räknar starkt med ökad efterfrågan under de närmsta åren och söker därför fler medarbetare som vill växa tillsammans med oss.

Detta är Raybased

Raybased är ett svenskt teknikbolag som implementerar IoT (Internet of Things) i kommersiella fastigheter genom att utveckla och sälja ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet såsom värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

Raybased utvecklar, testar och utvärderar kontinuerligt sin teknik och sina produkter. Utvecklingsarbetet sker i den egna verksamheten och i nära samarbete med partners och kunder. Ett exempel är det nyligen färdigställda daghemmet Vitsippan, ett pilotprojekt där fördelarna med Raybased’s system kommer att demonstreras och utvärderas.

Raybased fokuserar initialt på kommersiella fastigheter på den svenska marknaden.
I ett senare skede kan även Raybased’s teknik komma att erbjudas privatmarknaden samt internationellt.

Huvudkontoret finns i Trollhättan. Utvecklingsavdelningen finns i Sisjön. Beläget i västra Göteborg.

Intresseanmälan

Ser du en framtid med oss? Känn dig välkommen att kontakta oss för frågor och intresseanmälan, även om vi för tillfället inte annonserat ut någon tjänst.

Maila till lennart.olving@raybased.com eller ring 0725 – 486 688