Montera R- och L-puck
R-puck

R-Puck™

Den centrala enheten i systemet kallas R-puck och möjliggör mätning och styrning av elkomponenter. Den är designad för att kunna döljas bakom existerande uttag, brytare m.m. Samtliga strömkällor och brytare är ihopkopplade och styrs av en R-puck, som i sin tur kommunicerar trådlöst med andra R-puckar. R-pucken kan ta upp till 16 ampere.

L-Puck™

L-Pucken är ett gränssnitt till styrning av analoga och digitala styrdon som t.ex. belysning, spjäll och termostater e.t.c

S-Puck

S-Puck™

S-pucken är systemets trådlösa rumsgivare. Sensorn kan avläsa temperatur, fukt, rörelse och ljusstyrka samt kommunicerar trådlöst med R-puckarna. S-Pucken drivs av batteri med lång livslängd och är således enkel att montera.

Gateway

Gateway

En Gateway är en intern omkopplingspunkt i systemet och används för att länka kommunikation mellan R-puckarna och lokal server. En lokal server är fastighetens samlingspunkt för information och är kopplingspunkten ut mot internet.

LR-Puck

LR-Puck™

LR-pucken är systemets förlängda arm när det gäller insamling av information. Den kan trådlöst överföra mätdata över långa avstånd och även från platser med mycket svåra radioförhållanden

Exempel på användningsområde:

En fastighetsägare har som önskemål att trådlöst kunna överföra mätdata från en vattenmätare. Vattenmätaren är otillgängligt placerad i en gatubrunn utomhus. Efter att Raybased's LR-Puck (Long Range) monterats på vattenmätaren kan puckens mätdata länkas in i fastighetsägarens system, där det kan användas som underlag för t.ex underhåll och fakturering.

LR-pucken drivs av ett batteri med en livslängd på 10 år, alternativt kan den matas via kabel.