En enkel väg till en smartare fastighet

Raybased övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter avseende värme, ventilation och belysning.

Så funkar det!

Spara 45% mer energi genom att ta kontroll över ventilation, värme och energianvändning.

Sänk driftskostnader med upp till 60%. Ta kontroll över resursanvändande i fastigheter.

Öka värdet och förbättra komforten med enkel integration till en modern, digital livsstil.

Eftersom vi är en långsiktig fastighetsförvaltare måste vi hålla nere våra kostnader och samtidigt tänka på både kvalitet och miljö.
Raybased system erbjuder oss detta samt möjliggör en effektiv fastighetsövervakning på distans för vår drift.

Anders Torslid VD Trollhättan Tomt AB

En gemensam plattform för fastighetens samtliga funktioner

IoT Raybased Tablet

Raybased's produkter ger oss möjlighet att utveckla och stärka vårt kunderbjudande. Inte minst är vi glada att få möjlighet att använda Raybased's system för energioptimering av fastigheter och därmed både sänka kostnader och minska miljöpåverkan för våra kunder.

Johan WennbergRegionchef Bravida region Vänern

Flexibelt

Raybased’s trådlösa system är enkelt och kostnadseffektivt att installera i såväl befintliga som nya byggnader. Systemet är obegränsat utbyggbart och enheter och funktioner kan anpassas efter kundens önskemål samt framtida förändringar i den tekniska utvecklingen.

Kostnadsbesparande

All information som t.ex. temperatur, rörelse, ljus, ljud, m.m. registreras av systemets sensorer. Informationen samordnas och utvärderas av systemet, vilket sedan åtgärdas på ett intelligent, optimalt sätt; vad gäller både ekonomi och funktion. Effektivare drift och förebyggande underhåll kan ge kostnadsbesparingar på upp till 60 procent.

Grönt

Genom Raybased’s system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg som bidrar till att fastighetens energianvändning kan sänkas med upp till hela 45 procent. Detta tillsammans med en kraftigt reducerad materialåtgång, innebär ett märkbart minskat miljöavtryck för drift och installation.

Kompatibelt med standarder och protokoll inom fastighetsautomation