Makes properties talk

Nu är det enkelt att framtidsäkra fastigheter, arbeta smartare och öka driftnettot.

Med Raybaseds RB2Way samlas data från fastigheter och externa källor in och kommuniceras direkt till hela organisationen.

Ökad lönsamhet, uppnådda miljömål och högre avkastning kommer på köpet.

Möt RB2way – framtidens förvaltning

Informationsplattformen ger många nya möjligheter till kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning. Genom plattformen kan integrationer och datainhämtning ske enkelt till och från både interna och externa system. 

Ökar driftnetto, höjer fastighetsvärde

Förenklar drift, sparar tid

Optimerar energianvändning, når hållbarhetsmål

Ger värdefullt beslutsunderlag, höjer lönsamhet

Engagerar medarbetare, skapar nöjda hyresgäster

Full koll på läget oavsett plats

Med rätt data levererad till rätt mottagare sköts den dagliga driften direkt från mobilen. Resurskrävande akututryckningar och tidsödande avläsningar kan elimineras. Utan att behöva åka någonstans kan man direkt se status på fastigheterna.

Vad säger kunderna om oss?

Raybased lösning är kostnadseffektiv och lätt att installera. Nu kan vi snabbt få en bra bild över läget i våra fastigheter […]

Erik Magnusson

VD, Kvarnvreten

Enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum  […]

Anders Björling

Teknisk chef, Castellum Väst AB

När vi gjorde kundinstallationer åt Raybased blev det uppenbart hur enkelt och smidigt systemet är att arbeta med […]

Magnus Hegg

VD, HMP EL, Koloniföreningen

ENKELT

Lätt att integrera, lätt att använda, lätt att skala upp.

HÅLLBART

Minskad mijöpåverkan med sänkta CO2 utsläpp

EFFEKTIVT

Alltid rätt data, på rätt plats, i rätt tid.

PÅLITLIGT

Säkra underhåll för beslutsfattare.

Idag står Europas fastigheter för närmare 40% av CO2-utsläpp. Vår drivkraft är att vända siffrorna och skapa ett hållbart samhälle.

Jonas Almquist

VD, Raybased