Godkänd besiktning av pilotprojekt Vitsippan!

mar 3, 2016 | Pressmeddelande, Raybased Nyheter

Idag har besiktning av installationen i Trollhättan Tomt AB’s fastighet Vitsippan utförts av oberoende part. Syftet med besiktningen är att bedöma installationsarbetets utförande samt de installerade produkternas kvalitet med avseende på elsäkerhet. Besiktningen gick helt enligt plan och genomfördes med godkänt resultat.

Senaste nyheterna