Raybased system CE-märkt!

maj 18, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased system och dess ingående komponenter uppfyller nu CE – märkningens alla gällande direktiv.

Raybased har idag undertecknat en ”EC/EEA Declaration of Conformity” för produkterna R-puck,
L-puck och S-puck. Försäkran innebär att vi nu kan sätta CE-märkning på dessa, vilket öppnar upp för storskalig produktion, marknadsföring och försäljning av vårt system.

Senaste nyheterna