Raybased beställer plastverktyg för produktion

maj 19, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har i dagarna beställt verktyg för tillverkning av plastskal för de komponenter som ingår i systemet.

Beställning av verktyg för plastskal ingår i det arbete som utförs för att förbereda Raybased’s produkter för produktion i höga volymer. Den tillverkare Raybased har valt är baserad i Kina och är ett företag som ingår i det nätverk som använts i tidigare projekt. Målet med val av tillverkare har varit att få kvalitet i världsklass samt att säkerställa produktion i höga volymer.

För ytterligare information

Lars Granbom
VD, Raybased AB
Telefon: 0703-196530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Jan Ryderstam
Utvecklingschef, Raybased AB
Telefon: 0736-159618
E-post: jan.ryderstam@raybased.com

produkter

 

Senaste nyheterna