Raybased hjälper ett större fackförbund att bli en grönare fastighetsägare!

maj 30, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har inlett ett samarbete med ett större fackförbund. Avsikten med samarbetet är att Raybased skall stötta fackförbundet i arbetet med att bli en grönare fastighetsägare.

Fackförbundet har som avsikt att bli en grönare fastighetsägare och kommer därför, tillsammans med Raybased, att installera och testa Raybased’s system och produkter för fastighetsautomation. Samarbetet är en avsiktsförklaring och innebär att Raybased installerar utrustning i fackförbundets huvudkontor, vilka utvärderar resultatet. Mål att fördjupa samarbetet företagen emellan med avsikten att ytterligare minska fackförbundets fastigheters miljöpåverkan samtidigt som arbetsmiljön förbättras och kostnaderna för fastigheterna på sikt minskar.

VD Lars Granbom kommenterar:
”- Vi är mycket stolta och glada över samarbetet. Vi får nu möjlighet att visa hur Raybased’s system för fastighetsautomation kan användas för att minska fastigheters miljöpåverkan, förbättra upplevd arbetsmiljö samt spara kostnader för fastighetsägaren. Fackförbundet är en mycket kunnig och aktiv ägare och förvaltare av de fastigheter de äger och vi ser fram emot detta samarbete.”

Erik Dahl, fastighetschef
”- Fackförbundet har höga ambitioner med sitt miljöarbete, och är övertygade om att trådlös driftövervakning har en mängd fördelar jämför med befintlig teknik. Vi tittar på Raybased lösning både som ett komplement till befintlig styr- och reglerteknik, och för fastigheter där nyinstallation av trådbunden driftövervakning skulle bli för kostsam. Möjligheten att integrera systemet med teknik från andra tillverkare ger oss på samma gång ett både enklare och mer flexibelt system.”

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om bolaget:
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om fackförbundet:
Facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. Fackförbundet har över 180 000 medlemmar inom en mängd olika yrkesgrupper, exempelvis chefer, socialsekreterare, ingenjörer, präster, administratörer, läkarsekreterare och tandsköterskor.

Senaste nyheterna