Partneravtal tecknat med stor internationell aktör

sep 8, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har tecknat ett partneravtal, gällande en molnbaserad IoT‐plattform, med ett stort internationellt  bolag. Avsikten med partneravtalet är att kunna möta det mycket stora intresset och de höga krav som  Raybaseds kunder ställer på bolagets produkter och tjänster. Användandet av IoT‐plattformen innebär ökade  möjligheter att integrera Raybaseds system med produkter från andra leverantörer samt tillgång till ett stort  antal tjänster på  global basis. Nya gränssnitt och funktioner ger ökade möjligheter till integration med globala  leverantörer av fastighetsautomation, och företagets kunder, lokala som globala, kan därmed lättare  implementera Raybased system i redan befintliga installationer. Raybased får med avtalet därmed möjlighet att  nå ut med sina produkter globalt, på ett snabbt och effektivt sätt.

Kostnader och intäkter för plattformen är kopplat till antalet installationer, varför både kostnader och intäkter  är låga i början.

VD Lars Granbom kommenterar:
”‐ Det är mycket glädjande att vi nu har tecknat partneravtal. Avtalet utvidgar Raybaseds produktportfölj och  ökar företagets förmåga att leverera tjänster som våra kunder efterfrågar. Partneravtalet ger även Raybased  en stärkt förmåga att nå ut internationellt och bäddar för företagets expansion globalt. Avtalet är även ett  mycket bra betyg på att Raybaseds tekniska kunnande vilket vi givetvis är mycket stolta över. Jag ser med  glädje fram emot att få samarbeta med den mycket kunniga personal och de produkter som vår partner, i och  med avtalet, ställer till Raybaseds förfogande.”

För ytterligare information:
Lars Granbom  VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703 ‐ 19 65 30
E‐post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving,  Styrelseordförande Raybased AB (publ)
Telefon: 0766 ‐ 49 85 57
E‐post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased  
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som  gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme,  ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de  standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är  kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna