Tillverkningsavtal tecknat med en ny partner, Orbit One AB

sep 15, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har tecknat ett avtal med en ny partner, Orbit One, som är en ledande leverantör för tillverkning av elektronikprodukter. Avsikten med avtalet är att kunna möta behovet att producera Raybaseds produkter i stora volymer. Orbit One har flera fabriker i Sverige och Östeuropa vilket möjliggör en kvalitetssäkrad volymtillväxt. I och med att Raybased startar upp produktion i större volymer kommer Raybased att kunna möta det ökande intresset och behovet från våra kunder. Avtalet med Orbit One, tillsammans med avtalen med tillverkare av plastkapslingar, möjliggör nu leveranser av kompletta produkter i stora volymer.

VD Lars Granbom kommenterar:
” Avtalet med Orbit One ör ytterligare en viktig byggsten i det arbete som vi har planerat för och följer. Då Raybased eftersträvar att vara ett världsledande företag, inom sitt affärsområde, är valet av partner för tillverkning viktigt, då det i stor utsträckning styr kostnad och kvalitet för Raybaseds produkter. Vi har tidigare producerat mindre volymer hos Orbit One och är mycket nöjda med både samarbetet och den levererade kvalitén. Orbit Ones storlek, och det antal fabriker som ingår i koncernen, möter den planerade ökningen till de volymer som Raybased ser framför sig. Jag är därför trygg i valet av partner och ser fram emot att få jobba tillsammans med Orbit Ones professionella personal.”

Micael Ny, Director Sales & Marketing, Orbit One AB
” Raybased är ett spännande och innovativt företag. Vi tror mycket på Raybaseds produkter och tjänster och ser stora möjligheter i detta samarbete. Vi har lång erfarenhet av tillverkning av produkter inom elektronisk infrastruktur och har tidigare producerat mindre volymer åt Raybased. Att de nu åter vänder sig till oss är mycket glädjande, säger Micael Ny, Director Sales & Marketing på Orbit One.”

För ytterligare information

Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703 – 196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703 – 194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Micael Ny
Director Sales & Marketing, Orbit One AB
Telefon: 0457 – 629 450
E-post: micael.ny@orbitone.se

Om Raybased AB
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna