Teckningsoptioner

sep 23, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased genomför det optionsprogram som fastställdes vid Raybaseds ordinarie bolagstämma den 27 april 2016. Stämman beslutade om emission av högst 100 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB.
Optionerna tecknas till en kurs om 0,01 kr (Black-Scholes) med inlösen år 2019 och med en kurs till 60 kr.

Följande personer tecknar optioner:
Lars Granbom, VD, tecknar 50 000 optioner
Jan Leivo, programmering, tecknar 25 000 optioner
Carl Billton, försäljning, tecknar 25 000 optioner

Styrelseordförande Lennart Olvings kommenterar:
”Det känns riktigt bra att vi på detta sätt kan visa vår uppskattning till väl utfört arbete och samtidigt visa att vi har höga ambitioner med bolaget för framtiden.”

Styrelsens kontaktpersoner:
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna