Partneravtal tecknat med Ericsson

sep 26, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har tidigare, via PM, meddelat att bolaget har tecknat ett partneravtal gällande en molnbaserad IoT-plattform. Vi kan idag meddela att den partner Raybased har tecknat avtal med är telekomföretaget Ericsson AB. Avsikten med partneravtalet är, som tidigare meddelats, att kunna möta det  stora intresset och de höga krav som Raybased’s kunder ställer på bolagets produkter och tjänster. Användandet av IoT-plattformen innebär ökade möjligheter att integrera Raybaseds system med produkter från andra leverantörer samt tillgång till ett stort antal tjänster på global basis. Raybased får med avtalet möjlighet att nå nya kunder, samt att på ett snabbt och effektivt sätt nå ut med sina produkter globalt. Avtalet innebär att Raybased får använda sig av Ericssons namn och logotyp vid marknadsföring och försäljning av företagets produkter-

VD Lars Granbom kommenterar:
”- Det är mycket glädjande att vi idag kan meddela att partneravtalet är med Ericsson AB. Partneravtalet stärker Raybased varumärke och bäddar för företagets expansion globalt. Givetvis ser vi även avtalet som ett mycket bra betyg på Raybaseds tekniska kunnande vilket vi givetvis är stolta över. Jag ser med glädje fram emot att få samarbeta med den mycket kunniga personal och de produkter som Ericsson AB, i och med avtalet, ställer till Raybaseds förfogande.”

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna