Testinstallation i samarbete med NetPort Science Park

okt 5, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased har tagit en första mindre order från sin nya samarbetspartner NetPort Science Park i Karlshamn. Raybaseds produkter och system skall användas i ett internationellt projekt där NetPort Science Park ingår tillsammans med projektpartners i Spanien, Österrike och Turkiet. Intressenter i NetPort Science Park är Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola. Installationen skall användas för att testa ny teknik i olika miljöer. Projektet drivs och  utvecklas i nära samverkan med högskola och forskning, vilket ger tillgång till nya kunskaper och upptäckter.

Raybased arbetar med flera andra projekt i Karlshamns kommun och installationen på NetPort Sceince Park kommer därför att fungera som ett exempel på vad som är möjligt.

VD Lars Granbom kommenterar:
”- Ett mycket intressant projekt som kan leda till flera möjligheter för Raybased. Förutom att forskare och studenter från olika nationer kommer att utveckla nya spännande funktioner i vårt system så kommer Raybased att få en bra plattform för att demonstrera systemets hela potential för personal inom kommun, landsting och näringsliv.”

För ytterligare information:
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om NetPort Science Park
NetPort Science Park är en organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Organisationen skall stimulera utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem.

Senaste nyheterna