Ordförande ökar innehav i Raybased AB

okt 14, 2016 | Raybased Nyheter

Raybaseds styrelseordförande, Lennart Olving, ökar sitt innehav genom köp av 11 500 aktier. Lennart köper aktierna av bolagets grundare, Jan Ryderstam, som därmed minskar sitt innehav något. Priset per aktie är överenskommet till att vara 22 kr och transaktionen genomförs idag den 14 oktober.

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Senaste nyheterna