Raybased nyanställer mjukvaruutvecklare

dec 1, 2016 | Raybased Nyheter

Raybased förstärker i dag, den 1 december 2016, sitt team av experter då vi hälsar vi vår senaste anställda, Krum Valkov, varmt välkommen. Vi har under hösten upplevt en ökad efterfrågan och har därför förstärkt  företagets organisation med expertis inom strategiskt viktiga områden. Vi har tidigare anställt personer inom  försäljning och kundsupport och väljer nu att förstärka bolagets utvecklingsorganisation med expertis inom  analytisk mjukvaruutveckling. Raybased kommer kontinuerligt att fortsätta förstärka organisationen för att  möta den ökande efterfrågan, samtidigt som vi är mycket noggranna med hur vi bemannar företaget. Samtliga  av bolagets anställda är därför experter inom sitt respektive område och är en stor och värdefull tillgång för  Raybased.

För ytterligare information
Lars Granbom  VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703‐196 530
E‐post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving  Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703‐194 800
E‐post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som  gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme,  ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de  standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är  kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna