Organisationsförändringar 

dec 21, 2016 | Raybased Nyheter

[:sv]Lars Granbom har meddelat att han önskar lämna Raybased för att övergå till annan verksamhet. Under Lars tid  som bolagets VD har Raybased produkter utvecklats från prototypstadiet till en kommersiell produkt, vilket  medfört att viktiga avtal har kunnat slutas. Vi tackar Lars för hans mycket goda insatser och önskar honom lycka  till med sina nya åtaganden. Lars kommer att ha fortsatt nära relation till Raybased och arbeta med en del  specifika frågeställningar samt lämna över arbetsuppgifter.

Lennart Olving övertar från och med idag rollen som VD för Raybased. Lennart som för närvarande är bolagets  styrelseordförande är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har en lång industriell erfarenhet och  har varit chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit  inom läkemedels‐och medicinteknikbranschen. Han haft centrala roller i ett flertal olika fusioner. Lennart är  idag verksam i ett antal tillväxtbolag.

Lars Elmberg kommer samtidigt att ta över rollen som ordförande för bolagets styrelse. Lars har tidigare  innehaft denna roll och ingår redan i styrelsen. Även Lars är civilingenjör med lång erfarenhet från såväl  ledande befattningar som styrelsearbete.

För ytterligare information:    

Lennart Olving  VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703 ‐ 194 800
E‐post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg  Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased  Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som  gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de  standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är  kommersiella fastigheter.[:]

Senaste nyheterna