Raybased ansöker om stöd från SME Horizon 2020

feb 15, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har idag lämnat in en ansökan till EUs ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Programmet har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden.

Raybased mål med ansökan är att med hjälp av EUs resurser utveckla vårt erbjudande och affärsmodell så att vi kan öppna en väg in till den europeiska marknaden. Vi har utarbetat vår plan tillsammans med Inspiralia som är ett konsultbolag med stor vana att utarbeta ansökningar.

Processen framöver är en 2-stegs raket där slutmålet är 2.6 miljoner Euro från Horizon 2020. Vi planerar för ett godkännande av vår ansökan i Q3-2017.

Förutom att arbeta med affärsplanen för att nå ut på den stora europeiska marknaden, kommer projektet att fokusera på två arbetsområden. Det första syftar till att öka möjligheterna till samarbete med externa aktörer på den europeiska marknaden. Det andra arbetsområdet tar ett stort grepp kring hur fastigheter projekteras och kommer att resultera i sant ”disruptiv” teknik för att göra rätt från början, nå högre kvalitet, reducerade kostnader, kortare projekteringstider och effektivare logistik.

I ansökningsprocessen är det viktigt att ha intressenter som visar intresse för Raybased system och stödjer ansökan. Vi kan med glädje konstatera att Bravida AB, Serneke AB och Trollhättan Tomt AB har visat stort intresse för att stödja vår ansökan i SME Horizon 2020.

För ytterligare information
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat ett trådlöst system för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens störstasatsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Målet med Horizon 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horizon 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande.[:]

Senaste nyheterna