Raybased installerar i NetPort Science Park

mar 2, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har nu genomfört den första installationen med serieproducerade enheter. Kunden är Netport Science Park i Karlshamn och installationen är också den första som Raybased genomför i Blekinge. Installationen ingår i ett större internationellt projekt ”Smart-FI”, som har som mål att skapa en plattform för datahantering i ”smarta städer”.

Raybaseds teknik öppnar spännande möjligheter för digitalisering och automatisering av fastigheten säger Samuel Henningson -VD för Netport Science Park. Tekniken ger också nya möjligheter till intelligent styrning baserat på insamlade data.

Projektet är viktigt eftersom det finns flera andra intressenter i regionen och dessa får nu möjlighet att på ett enkelt sätt se Raybaseds system i drift säger Lennart Olving -VD för Raybased.

Installationen följer på den order som kommunicerades i ett PM daterat 2016-10-05.

För ytterligare information
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com


Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om NetPort Science Park
NetPort Science Park är en organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Organisationen skall stimulera utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem.[:]

Senaste nyheterna