Raybased erhåller större order för ett sjukhus

mar 14, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har tillsammans med Tuve bygg fått en order av Västfastigheter. Ordern berör renovering av delar i ett sjukhus där Raybased system skall användas för styrning och optimering av belysning för att spara energi och förbättra inomhusmiljön.

Installationen kommer att ske under våren och är Raybased hittills största installation till ett värde av 880 000kr.

Lennart Olving, VD Raybased
”- Denna affär visar på styrkan i Raybased produkter och system för storskaliga installationer i integration med en professionell fastighetsdrift. Vi är stolta över att Tuve bygg och Västfastigheter har valt Raybased produkter och ser fram emot ett fortsatt gott och utvidgat samarbete”.

Peter Larsson, platschef Tuve Bygg
”- Vi på Tuve bygg tycker det är intressant att i samarbete med Raybased få erbjuda Västfastigheter möjligheten att sänka energiförbrukningen samt sätt att effektivisera och förenkla driften av de stora fastigheter de förvaltar. Vi tror mycket på de produkter som Raybased erbjuder och att ta del av fördelarna med den nya tekniken som erbjuds är något som vi följer med stort intresse.”

För ytterligare information
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 MARS 2017.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om Västfastigheter
Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Deras fastigheter inrymmer hälso- och sjukvård, museer, naturbruksskolor, folkhögskolor samt Göteborgs botaniska trädgård. De närmsta åren har Västfastigheter en ökad investeringsvolym och ett stort rekryteringsbehov i en bransch med snabb teknisk utveckling. Västfastigheter har mycket ambitiösa miljömål och strävar efter att miljöklassa alla sina byggnader. Västfastigheter förvaltar cirka 1 700 000 kvm, är cirka 450 anställda, har en årlig investeringsnivå på cirka 1,6 miljarder samt hyresintäkter är cirka 1,5 miljarder.[:]

Senaste nyheterna