Raybased erhåller order till exklusiv villa i Cannes

apr 27, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, har tagit hem en affär gällande en större exklusiv villa utanför Cannes i Frankrike och är Raybaseds första utlandsorder.

Med hjälp av Raybaseds system ska klimatet i fastigheten – både värme och kyla – kunna styras såväl på distans som med smarta scenarier. Systemet ska även reglera temperaturen i poolen.

Den aktuella villaägaren kan räkna med att sänka energiförbrukningen med cirka 40 procent med Raybaseds system installerat. Det här är viktigt i ett varmare klimat som i södra Frankrike då det är avsevärt dyrare att kyla än att värma upp en fastighet.

Ordervärdet är ännu inte fastställt eftersom systemets omfattning skall beslutas i samråd med beställaren.

Det intressanta med installationen i privatvillor är att det så tydligt illustrerar Raybaseds fördelar i tre olika perspektiv: fastighetsägarens, hyrestagarens och samhällsnyttan. Till skillnad från kommersiella fastigheter, där Raybaseds egentliga fokus ligger, är samtliga tre perspektiv intressant för en och samma person.

Installationen ska vara klar senast under hösten 2017.

Lennart Olving, VD Raybased


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 APRIL 2017.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com
Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com

[:]

Senaste nyheterna