Raybased erhåller följdorder på ytterligare en villa

maj 2, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, har tagit hem en affär gällande en villa i Göteborgsområdet. Affären är en ”spinoffeffekt” från en tidigare villainstallation.

Installationen omfattar reglering av uppvärmning och styrning av belysning med smarta scenarier. Allt kan skötas på distans såväl som på plats i huset och energiförbrukningen beräknas kunna sänkas med cirka 30 procent.

Ordervärdet är ännu inte fastställt eftersom systemets omfattning skall beslutas i samråd med beställaren.

Det intressanta med installationen i privatvillor är att det så tydligt illustrerar Raybaseds fördelar i tre olika perspektiv: fastighetsägarens, hyrestagarens och samhällsnyttan. Till skillnad från kommersiella fastigheter, där Raybaseds egentliga fokus ligger, är samtliga tre perspektiv intressant för en och samma person.

Installationen ska vara klar senast under hösten 2017.


Lennart Olving, VD Raybased


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 MAJ 2017.


Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna