Raybased inleder samarbete med Fastighetsägarna

jun 14, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased, har fått i uppdrag att bygga ett showroom i Fastighetsägarnas hus i Stockholm med sitt trådlösa system. Ordern omfattar ett digitaliseringssystem i receptionsytan som dels ska fungera som inspiration för Fastighetsägarnas medlemmar, dels som en inledning till samarbete organisationerna emellan.

Digitaliseringssystemet som Raybased installerar övervakar ytans användning, inomhusklimat och styr belysningen i receptionen utifrån olika parametrar.

”Det här är ett utmärkt sätt för oss att sprida kunskap till Fastighetsägarnas medlemmar om vad som kan åstadkommas med hjälp av vår plattform för digitalisering av fastigheter. Det handlar såväl om energibesparingar som ett mer effektivt utnyttjande av fastigheter och digitaliserad fastighetsförvaltning”, säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Utöver själva installationen levererar Raybased ett informationsmaterial som beskriver hur ett digitaliseringssystem fungerar samt vilka möjligheter som systemet erbjuder. Materialet är anpassat för att kunna sitta på en vägg i receptionsytan nära de två surfplattorna som styr systemet.

För Fastighetsägarna Stockholm, med 4 500 medlemmar, är installationen ytterligare ett sätt att erbjuda medlemsnytta i form av utbildning i digitalisering av fastigheter.

”Vårt arbete går bland annat ut på att inspirera medlemmar genom att, till exempel, visa upp ny teknik som är tillgänglig på marknaden. Raybaseds system är ett exempel på en sådan lösning.”, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Beställningen utgör ett stort värde för Raybased genom fastighetsägarnas 4 500 medlemmar. Ordervärdet är mindre. 

Om Fastighetsägarna
Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och Gotlands län. Organisationen arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och en hållbar och attraktiv stad. 4 500 medlemmar representerar både privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar som tillsammans äger totalt omkring 10 000 fastigheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 JUNI 2017.

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel: 0725 – 486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Anni Carpelan, Fastighetsägarna, Stockholm
Tel: 08-617 75 41, e-mail anni.carpelan@fastighetsagarna.se[:]

Senaste nyheterna