Raybased får ansökan om EU-stöd godkänd

jun 15, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått sin ansökan till Horizon 2020 godkänd. Det innebär ett finansiellt stöd på
50 000 Euro för att gå vidare i ansökningsprocessen. Vid ett godkännande av nästa fas kan bolaget få upp till 2,5 miljoner Euro i stöd för att utveckla sitt erbjudande och snabba på marknadsbearbetningen.


Raybased lämnade i februari 2017 in en ansökan till EU:s ramprogram Horizon 2020 SME-Instrumentet, som har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden.

Beskedet, som Raybased nu har fått, innebär att bolaget får 50 000 Euro i stöd av EU-programmet. Dessa pengar ska gå till att i nästa fas göra en djupare analys och beskrivning av vad och hur Raybased ska genomföra de utvecklingsprojekt som bolaget kan få upp till 2,5 miljoner Euro i stöd för.

”Det här beskedet innebär att tjänstemännen på EU anser att vårt system är en unik innovation som har stor potential vad gäller tillväxt och som kan ligga till grund för att skapa ett snabbt växande och lönsamt företag. Att vårt system även är en energibesparare för fastigheter har spelat stor roll för godkännandet av vår ansökan”, säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Raybased mål med ansökan är att i nästa fas med hjälp av EU:s resurser utveckla sitt erbjudande och att öppna en väg in på och snabba på bearbetningen av den europeiska marknaden. Det handlar bland annat om att utveckla såväl själva hårdvaran som mjukvaran och att på ett fokuserat och kraftfullt sätt etablera sig på den europeiska marknaden.

Dessa processer ska nu analyseras, fördjupas och konkretiseras i en genomförandestudie under fyra månader. Denna studie ligger sedan till grund för EU-tjänstemännens bedömning om Raybased ska få stöd till nästa fas.

”Nu fokuserar vi på att genomföra nästa fas på ett bra sätt. Beskedet om denna fas kan vi tidigast få vid årsskiftet”, säger Lennart Olving.

Om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro. Målet med Horizon 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horizon 2020 är en satsning på att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 JUNI 2017.


Mer Information lämnas av:

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel: 0725 – 486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com
 [:]

Senaste nyheterna