Utfall av Raybaseds företrädesemission

jun 16, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) (”Raybased” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 27 april 2017, efter beslut av styrelsen den 16 maj 2017. Teckningstiden löpte under perioden 29 maj – 12 juni 2017. 


Den slutliga sammanräkningen visar att 1 928 960 Units, motsvarande cirka 80,00 procent av företrädesemissionen har tecknats, varav 55,00 procent tilldelats de som anmält sig till teckning i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i memorandumet som offentliggjordes den 26 maj 2017 och i teasern som offentliggjordes den 26 maj 2017. Teckningsgraden uppgår därmed till 55,00 procent.

Styrelsen, personer i ledande ställning och närstående har tecknat 123 460 Units i företrädesemissionen.

601 223 Units har tilldelats garanter, varav styrelsen har tilldelats 26 046 Units, i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.  Företrädesemissionen har således tecknats till 80,00 procent och tillför Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader som uppskattas till ca 1,7 MSEK. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.

Företrädesemissionen genomfördes genom att för varje innehavd befintlig aktie erhölls två (2) Uniträtter. Det krävdes fem (5) Uniträtter för att teckna en (1) Unit. Teckningskursen per Unit uppgick till 8 SEK.

”Det är mycket bra att vi har landat emissionen med så hög teckning. Nu kan vi fokusera på snabbare expansion genom ökade marknadsaktiviteter, utökat produktprogram och ny funktionalitet säger Lennart Olving CEO för Raybased.”

Genom nyemissionen nyemitteras 1 928 960 aktier och antalet aktier i Raybased ökar till
7 956 960 medan aktiekapitalet ökar med 289 244 SEK till 1 193 544 SEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade Units i emissionen att omvandlas till nya aktier. Fram tills dess pågår handel med BTU på Aktietorget.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

 

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel: 0725 – 486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com[:]

Senaste nyheterna