Raybased erhåller order från Örnsbergs El, Tele & Data AB

jul 10, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har erhållit en första order av Örnsbergs El, Tele & Data AB för digitalisering av lokaler i Stockholm.
Orderns omfattning är på ca. 50 000 SEK och innebär ett digitaliseringssystem som ska styra värme, belysning och ventilation.

Efter genomförd installation kommer systemet att utvärderas för applicering i andra byggnader som Örnsbergs El & Data levererar installationstjänster till.

Raybased har under senare tid satsat på att etablera sig i Stockholm och detta projekt är ett av resultaten av de investeringarna.

Lennart Olving, VD Raybased

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 JULI 2017.

Om Örnsbergs El, Tele & Data
Väletablerat elföretag som erbjuder förstklassiga installationer och serviceutföranden. Våra tjänster och val av produkter anpassas efter kundens behov. Installationerna är miljöanpassade och vi erbjuder alltid miljövänliga alternativ, allt för att bidra till en mer hållbar framtid.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

 För ytterligare information

Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 – 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna