Sista dag för handel med BTA i Raybased AB (publ)

jul 25, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) (”Raybased” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 928 960 aktier samt 1 928 960 teckningsoptioner (TO 1). 28 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) och stoppdag är den 1 augusti 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 3 augusti 2017.

Registrering av aktier och teckningsoptioner har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Raybased till 7 956 960 aktier och aktiekapitalet till 1 193 544,00 SEK, efter emissionen.


Rådgivare

Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Raybased i samband med företrädesemissionen.[:]

Senaste nyheterna