Order från NetPort Science Park 

aug 7, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått ett ytterligare ett uppdrag av NetPort Science Park att digitalisera styrning och övervakning i NetPorts kontor. Systemet som installeras ska sänka energianvändningen i lokalen samt fungera som inspirationsyta i det internationella projektet Smart‐Fi där NetPort Science Park ingår tillsammans med projektpartners i Spanien, Österrike och Turkiet.

Detta är Raybaseds andra order från NetPort Science Park och bolagets första återkommande kund.
Ordervärdet är av mindre storlek men ett viktigt steg i samarbetet med NetPort Science Park.
“Vi är väldigt glada över att NetPort har valt att installera ytterligare ett Raybased system i sina lokaler. Att vi
fått en återvändande kund är ett gott betyg på vårt systems kvalitet”, säger Lennart Olving, VD på Raybased.

För ytterligare information
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688
E‐post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 AUGUSTI 2017.

Om NetPort Science Park 
NetPort Science Park är en organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig
verksamhet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och
samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Organisationen skall stimulera utveckling och spridning av
kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort initierar
och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre
fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem.[:]

Senaste nyheterna