Handel i TO1

aug 9, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) meddelar härmed att första dag för handel i TO 1 är beslutad till 16 augusti 2017.

Villkor för teckningsoptioner 
Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Raybased till en
teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet. Erbjudandet gäller
från och med 8 januari 2018 till och med 31 januari 2018.

Teckningskurs: 10,40 kr per Aktie genom teckningsoption T0 1

ISIN‐kod för teckningsoption: SE0009983885

För ytterligare information
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688
E‐post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna