Raybased finansiella stöd har nu utbetalats

aug 11, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Som tidigare meddelats i PM den 15 juni 2017, så har Raybased fått sin ansökan till Horizon 2020 godkänd. Det finansiella stödet om €50K har nu utbetalats av Horizon 2020 programmet. Dessa pengar ska nu gå till att i kommande fas göra en djupare analys och beskrivning av vad och hur Raybased ska genomföra de utvecklingsprojekt som bolaget kan få upp till €2,5 miljoner i stöd för.

EU:s ramprogram Horizon 2020 SME-Instrumentet, har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden.

”Som vi tidigare meddelat så innebär detta att tjänstemännen inom EU Horizon 2020 programmet anser att vårt system är en unik innovation som har stor potential och som kan ligga till grund för att skapa ett snabbt växande och lönsamt företag. Att vårt system även är en energibesparare för fastigheter har spelat stor roll för godkännandet av vår ansökan då EU har satt upp ambitiösa energibesparings mål för de kommande åren”, säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Raybased mål i nästa fas är att med hjälp av det Madrid baserat konsultföretaget Inspiralia, utveckla sitt erbjudande och att öppna en väg in på och snabba på bearbetningen av den europeiska marknaden. Inspiralia har ca 100 anställda och är specialiserade på att hjälpa andra företag, såsom Raybased, med ansökningar till EU Horizon 2020 och att göra marknadsanalyser.

Bland annat ska såväl själva hårdvaran som mjukvaran anpassas för olika standarder i EU. Dessutom ska en plan utvecklas för att kunna etablera sig på den europeiska marknaden. Detta arbete kommer att konkretiseras i en genomförandestudie under fyra månader. Denna studie ligger sedan till grund för EU-tjänstemännens bedömning om Raybased ska få stöd till nästa fas.

”Nu fokuserar vi på att genomföra nästa fas på ett bra sätt” säger Lennart Olving.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 AUGUSTI 2017.


Om Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro. Målet med Horizon 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horizon 2020 är en satsning på att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas.


Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

 

[:]

Senaste nyheterna