Raybased erhåller order från AMF Fastigheter

aug 25, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått en första order från AMF Fastigheter för att automatisera upphämtningen av mätardata från elmätare i en fastighet i Stockholm.

Ordern innebär att Raybaseds system ska användas för att trådlöst kommunicera elmätardata till en APP och där göras tillgänglig för medarbetare inom AMF Fastigheters organisation.

“Vi fortsätter att bearbeta marknaden i Stockholm, därför är det extra roligt att vi får en order från en stor fastighetsägare där. Varje installation vi gör ger oss fler referenser att använda för att snabbare öka kännedomen om oss, vårt system och vilket mervärde systemet erbjuder” säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Ordervärdet är av mindre storlek men ett viktigt steg i samarbetet med AMF Fastigheter.

Om AMF fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Det är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF och dess övergripande uppdrag är att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparare.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 AUGUSTI 2017.
[:]

Senaste nyheterna