Raybased erhåller ytterligare en order från AMF Fastigheter 

aug 31, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått ytterligare en order från AMF Fastigheter. Ordern avser automatisering av upphämtningen av mätardata från flödesmätare i en fastighet i Stockholm.

Ordern innebär att Raybaseds system ska användas för att trådlöst kommunicera flödesmätardata till ett överordnat system och där göras tillgänglig för medarbetare inom AMF Fastigheters organisation samt AMF:s hyresgäster som del av bolagets driv mot att jobba mer med gröna hyresavtal.

“Det är intressant att se våra kunder identifiera flera olika sätt att använda vårt system på och dessutom se att en och samma datapunkt kan skapa värde åt både fastighetsägare såväl som hyresgäst om den används på rätt sätt. AMF har verkligen slagit huvudet på spiken här.” säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Ordervärdet är av mindre storlek men ett viktigt steg i samarbetet med AMF Fastigheter.

Om AMF fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Det är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF och dess övergripande uppdrag är att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparare.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 AUGUSTI 2017.
[:]

Senaste nyheterna