Raybased AB och Serneke Fastighet AB har tecknat samverkansavtal

sep 1, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har inlett samarbete med Serneke Fastighet AB.

Parterna har som långsiktigt mål att tillsammans identifiera projekt där affärsnytta kan påvisas med Raybaseds digitaliseringslösningar. Samarbetet ger ingen garanti för specifika affärer.

Målsättningen är att tillsammans med övriga leverantörer av digitaliseringsprodukter skapa en integration som resulterar i ett enhetligt system som skapar mervärde för Serneke och dess kunder.

Serneke-koncernen är ett nytänkande och expansivt entreprenadbolag verksamma inom bygg, anläggning, projekt- och fastighetsutveckling. I Sernekes kärnvärden ingår Engagemang & Mod samt Visionär & Lösningsorienterad, vilket delvis innebär att bolaget aktivt driver teknikutveckling på marknaden och letar efter lösningar som är framtidssäkra för dess kunder.

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat ett trådlöst system för fastighetsautomation som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter. Raybased ser att Serneke är ett framåttänkande bolag som utvecklar fastigheter som är säkrade för användares framtida behov såväl som nuvarande.

Ett av utvecklingsområdena som har stor potential att förändra fastighetsmarknaden är digitalisering riktat både mot kommersiella fastigheter och bostäder. Raybased har byggt upp kunskap om de digitaliseringslösningar som existerar på marknaden och har nu nått en mognadsgrad som innebär att man är intresserad av att leta efter applikationer av digitaliseringsteknik som upplevs som värdeskapande för slutanvändare av de byggnader som Serneke uppför.

Att driva utvecklingen av marknaden för digitaliserade fastigheter kräver kunskap inom flera olika områden och kan därför gynnas av att långsiktigt samarbeta med strategiskt utvalda partners. Serneke upplever att Raybased besitter en god kompetens och har en mycket intressant produkt inom fastighetsautomation som man vill lära mer om för att utröna vilket värde den kan skapa i olika projekt.

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 SEPTEMBER 2017.[:]

Senaste nyheterna