Raybased tillhandahåller sina tjänster på Microsofts plattform Azure

sep 4, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har inlett samarbete med Microsoft kring Internet of Things för Smarta Byggnader. Samarbetet mellan Microsoft och Raybased är inte formaliserat och ger ingen garanti för specifika affärer.

Raybased har kommit långt med utvecklingen av unika framtidslösningar för att effektivisera utveckling, projektering och installation av system för digitalisering av fastigheter. Microsoft Azure är en perfekt plattform för att realisera och tillhandahålla Raybaseds teknik till marknaden. Microsoft har som strategi att utveckla IoT plattformar som fungerar som en teknikaccelerator för sina kunder ‐ en strategi som kommer att snabba på vägen till marknaden för Raybased.

Målet med samarbetet är utveckling av den funktionalitet som möjliggör användning av Raybaseds molntjänster baserade på Microsofts plattform Azure. Även andra gemensamma frågeställningar är aktuella för samarbete, inom områden som virtual reality och digitalisering.

Ovanstående innebär att Microsoft idag arbetar med att underlätta övergången till Azure för Raybased och att Raybased skapar nya lösningar baserade på Azure. Samtidigt pågår diskussioner om möjligheter till utökat samarbete.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 SEPTEMBER 2017.[:]

Senaste nyheterna