Raybased erhåller en första tilläggsorder för ett sjukhus

sep 28, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått en tilläggsorder från Tuve bygg. Ordern berör komplettering av renoveringen i delar av ett sjukhus. Raybased system används för styrning och optimering av belysning, för att spara energi, digitalisera förvaltningen och förbättra inomhusmiljön. Installationen kommer att ske under oktober månad och installation beräknas till ett värde av 250 000 kr.

Lennart Olving, VD Raybased
”- Vi är otroligt stolta för denna tilläggsaffär. Jag menar att ordern är ett gott betyg på vad Raybased levererar. Den visar på styrkan i Raybased produkter och system för storskaliga installationer i integration med en professionell fastighetsdrift. Vi är sålunda glada över att Tuve bygg återigen har valt Raybased produkter och ser fram emot ett fortsatt gott och utvidgat samarbete”.

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 SEPTEMBER 2017.

Tuve Bygg
Tuve Bygg grundades 1979 och är i dag ett av Göteborgs större byggbolag. Tuvekoncernen omsätter ca 1,5 miljard och har en offensiv expansionsplan att nå en omsättning på ca 3 miljarder år 2020.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

[:]

Senaste nyheterna