Styrelseförändring

okt 6, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Jonny Sandberg har meddelat bolaget att han inte längre, på grund av personliga skäl, önskar kvarstå
i bolagets styrelse. Jonny uppger också att en orsak är att han granskats för en mindre aktieaffär i bolaget.

Händelsen går tillbaka till början av 2016 då han enligt egen uppgift förvärvade 6000 aktier, som han
fortfarande äger. Köpet, som gjordes till kursen 15: – skedde i nära anslutning till ett PM om hyra av
nya kontorslokaler för bolaget. Frågan om misstänkt insiderhandel kommer nu att prövas rättsligt.
Valberedningen kommer att sammankallas för att föreslå ny ledamot för inval vid en extra bolagsstämma.

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 OKTOBER 2017.[:]

Senaste nyheterna